Çocuklar için Felsefe Atölyeleri (P4C)

Cibali Mahalle evinde gerçekleştirdiğimiz Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliğinde çocuklarla birlikte eğitim ve öğrenme deneyimi üzerine konuştuk. Kierkegaard ve Grundtvig’in fikirlerinden yola çıkarak kurguladığımız etkinlikte, geleneksel eğitim ve okul anlayışlarına alternatif pratikleri hem uygulamaya hem de tartışmaya çalıştık. Etkinliği çocuklara anlattığımız “Gerekli Bilgiler Okulu” adlı bir hikâye üzerinden kurgulayarak, çocukları eğitimin nasıl olması gerektiği ve neyi öğrenmenin önemli ve gerekli olduğu konusunda düşünmeye teşvik ettik. 

Etkinlik sırasınca yürütülen tartışma, bize çocukların ve ebeveynlerin eğitimden beklentilerinin, Kierkegaard’un ve Grundtvig’in fikirleriyle ne kadar örtüştüğünü gösterdi. Bilginin içselleştirilmesi ve hayata uygulanabilir olması gerektiği, ya da okulların sadece olgusal bilgi vermenin ötesinde öğrencilerini bir birey olarak geliştirmesi gerektiği fikri üzerinde tekrar tekrar durduğumuz konular oldu. Bütün bu tartışmalar hem çocukların hem ebeveynlerin eğitimin amaçlarını ve okuldan beklentilerini sorgulamasını sağladı. Aynı zamanda, etkinliğin hiyerarşik olmadan, yatay bir şekilde kurgulanan yapısı, çocukların fikirlerini özgürce ifade etmesini, bu sayede de mevcut eğitim pratiklerinde yeterince ifade alanı bulamayan çocukların kendi düşüncelerini ortaya sunabilecekleri bir alana sahip olmasını sağladı.